Wdrożenie Kodeksu Etyki Biznesu Dostawcy Centro-chem

Szacunek dla drugiego człowieka oraz dla środowiska to dla nas nie tylko puste hasła, ale podstawowa zasada, którą kierujemy się w codziennej działalności firmy i we współpracy z Dostawcami, Klientami, Pracownikami oraz lokalną społecznością.

Opublikowano
Autor @developers

Szacunek dla drugiego człowieka oraz dla środowiska to dla nas nie tylko puste hasła, ale podstawowa zasada, którą kierujemy się w codziennej działalności firmy i we współpracy z Dostawcami, Klientami, Pracownikami oraz lokalną społecznością.

Stawiamy na współpracę z firmami, które mają podobne spojrzenie na prowadzenie biznesu. Dlatego wdrożyliśmy Kodeks Postępowania dla Dostawców – dokument, który stanowi podsumowanie zasad i dobrych praktyk dla naszych Partnerów Biznesowych, w takich obszarach jak m.in.: prawa człowieka i standardy zatrudnienia, zdrowie i bezpieczeństwo, zgodność z prawem i ochrona środowiska.

„Przestrzeganie tych zasad sprawia, że zrównoważony rozwój staje się celem do osiągnięcia, a nie tylko popularnym hasłem” – komentuje Piotr Mandziuk, Prezes Zarządu Centro-chem.

Zapraszamy do zapoznania się Kodeksem.