surowce dla branży ogrodniczej dystrybutor surowce chemiczne

Surowce dla branży ogrodniczej

Wyszukaj surowiec

Wszystkie #
a b c d e f g h i j k l ł m n o p q r s t u v w x y z ż

Boraks Dziesięciowodny

Inne nazwy:  Czteroboran Sodu Dziesięciowodny; Tetraboran Sodu Dziesięciowodny; Tetraboran Sodu Dziesięciowodny; Tetraboranu Sodu Dekahydrat; Boranu Sodu Dekahydrat; E285

Boraks Pięciowodny

Inne nazwy:  Czteroboran Sodu Pięciowodny; Tetraboran Sodu Pięciowodny; Tetraboran Sodu Pentahydrat; Czteroboran Sodu Pentahydrat; Boran Sodu Pentahydrat; E285

Chelat Cynku EDTA Zn 15%

Inne nazwy:  EDTA Zn; EDTA Zn-Na; Wersenian Cynku; Kompleks Cynkowo-disodowy

Chelat Manganu EDTA Mn 13%

Inne nazwy:  EDTA Mn; EDTA Mn-Na; Wersenian Manganu; Kompleks manganowo-disodowy

Chelat Miedzi EDTA Cu 15%

Inne nazwy:  EDTA Cu; EDTA Cu-Na; Wersenian Miedzi; Kompleks Miedziowo-Disodowy

Chelat Miedzi IDHA Cu

Inne nazwy:  IDHA Cu

Chelat Żelaza DTPA Fe 11%

Inne nazwy:  Bis-dietylotriaminapentaoctanżelazian (II) Sodu; Kompleks Kwasu Dietylenotriaminopentaoctowego; DTPA Fe

Chelat Żelaza DTPA Fe 7%

Inne nazwy:  Bis-dietylotriaminapentaoctanżelazian (II) Sodu; Kompleks Żelazowy Kwasu Dietylenotriaminopentaoctowego; DTPA Fe

Chelat Żelaza EDDHSA Fe 6%

Inne nazwy:  EDDHSA Fe; Kompleks Żelazowy Kwasu Etylenodiamino-N;N'-di[(2-hydroksy-5-sulfofenylo)octowewgo]

Chelat Żelaza EDTA Fe 13%

Inne nazwy:  EDTA Fe; EDTA Fe-Na; Wersenian Żelaza; Kompleks Żelazowo-sodowy

Chlorek Baru Dwuwodny

Inne nazwy:  Dichlorek Baru Dwuwodny; Dichlorek Baru Dihydrat

Chlorek Magnezu roztwór

Inne nazwy:  Dichlorek Magnezu; E511

Chlorek Magnezu Sześciowodny

Inne nazwy:  Chlorek Magnezu Heksahydrat; Dichlorek Magnezu Sześciowodny; Dichlorek Magnezu Heksahydrat; E511

Chlorek Potasu

Inne nazwy:  Sól potasowa kwasu chlorowodorowego; E508

Chlorek Wapnia Dwuwodny

Inne nazwy:  Chlorek Wapnia Dihydrat; Dichlorek Wapnia Dwuwodny; Dichlorek Wapnia Dihydrat; E509

Chlorek Wapnia Sześciowodny

Inne nazwy:  Dichlorek Wapnia Sześciowodny; Chlorek Wapnia Heksahydrat; Dichlorku Wapnia Heksahydrat; E509

Formalina

Inne nazwy:  Formaldehyd; Aldehyd Mrówkowy; Metanal; E240

Dostępne rodzaje: technniczna

Fosforan Jednowapniowy Jednowodny MCP

Inne nazwy:  Dwuwodorofosforan Wapnia Jednowodny; Fosforan Monowapniowy Jednowodny; Diwodorofosforan Wapnia Jednowodny; Dwuwodorofosforan Wapnia Monohydrat; Fosforan Monowapniowy Monohydrat; Diwodorofosforan Wapnia Monohydrat; MCP; E341

Fosforan Monoamonowy MAP

Inne nazwy:  Diwodorofosforan Amonu; Fosforan Jednoamonowy; Ortofosforan monoamonowy; MAP

Fosforan Monopotasowy MKP

Inne nazwy:  Diwodorofosforan potasu; Fosforan Jednopotasowy; Ortofosforan Jednopotasowy; Ortofosforan Monopotasowy; MKP; E340

Fosforyn Potasu roztwór 50%

Inne nazwy:  Sól Potasowa Kwasu Fosforowego (III); Sól Potasowa Kwasu Fosforawego

Gliceryna

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 80%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 96%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy:  Glicerol; Propanotriol; Propano-1;2;3-triol; E422

Kriolit

Inne nazwy:  Fluoroglinian Trisodu; Heksafluoroglinian Trisodu

Kwas Adypinowy

Inne nazwy:  Kwas Heksanodiowy; Kwas Heksano-1;6-diowy; Kwas Butano-1;4-dikarboksylowy; E355

Kwas Alkilobenzenosulfonowy ABS

Inne nazwy:  Kwas ABS; LABSA; Kwas Dodecylobenzenosulfonowy

Kwas Azotowy 55%

Inne nazwy:  Kwas azotowy (V)

Kwas Borowy

Inne nazwy:  Kwas borowy (III); Kwas ortoborowy; Kwas borny; Kwas trioksoborowy; Trihydroksyboran; E284

Kwas Cytrynowy Jednowodny

Inne nazwy:  Kwas Cytrynowy Monohydrat; Kwas Cytrynowy Jednowodny; Kwas 2-Hydroksypropano-1;2;3-trikarboksylowy Jednowodny; Kwas β-Hydroksytrikarboksylowy Jednowodny; E330

Kwas Fluorowodorowy

Inne nazwy:  Fluorowodór

Kwas Fosforowy 75%

Inne nazwy:  Kwas Fosforowy (V); Kwas Ortofosforowy; Triwodorotetraoksyfosforan; E338

Kwas Siarkowy 95-98%

Inne nazwy:  Kwas Siarkowy (VI); E513

Mleczan Wapnia

Inne nazwy:  2-hydroksypropanian Wapnia; Sól Wapeinna Kwasu Mlekowego; Sól Wapniowa Kwasu Mlekowego; E327

Mleczan Wapnia Pięciowodny

Inne nazwy:  2-hydroksypropanian Wapnia Pięciowodny; 2-hydroksypropanian Wapnia Pentahydrat; Sól Wapeinna Kwasu Mlekowego; Sól Wapniowa Kwasu Mlekowego; E327

Mocznik

Inne nazwy:  Diamid Kwasu Węglowego; Karbamid; Diaminometanal; Diamid Karbonowy; E927b

Molibdenian Amonu Czterowodny

Inne nazwy:  Molibdenian (VI) Amonu Czterowodny; Molibdenianiu (VI) Amonu Tetrahydrat; Heptamolibdenian Amonu Czterowodny; Heptamolibdenianiu Amonu Tetrahydrat

Molibdenian Sodu Dwuwodny

Inne nazwy:  Molibdenian (VI) Sodu Dwuwodny; Molibdenian (VI) Sodu Dihydrat; Molibdenian (VI) Disodu Dwuwodny; Molibdenianiu (VI) Disodu Dihydrat

Mrówczan Wapnia

Inne nazwy:  Sól Wapniowa Kwasu Mrówkowego; Metanian Wapnia; E238

Nadtlenek Wodoru

Inne nazwy:  Woda Utleniona; Perhydrol; Dioksydan

Dostępne rodzaje: 35%; 50%; 60%

Olej Parafinowy

Inne nazwy:  Parafina Ciekła Ciężka; Olej Mineralny Ciężki

Pentaerytrytol

Inne nazwy:  Pentaerytryt; 2;2-bis(hydroksymetylo)-propan-1;3-diol; Tetra(hydroksymetylo)metan

Podchloryn Sodu

Inne nazwy:  Chloran (I) Sodu; Sól Sodowa Kwasu Podchlorawego

Polifosforan Amonu APP

Inne nazwy:  APP

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy 32 RSM

Inne nazwy:  RSM; RSM 32

Siarczan Amonu

Inne nazwy:  Siarczan Diamonu; Siarczan (VI) Amonu; Siarczan (VI) Diamonu; Siarczan Amonowy; E517

Siarczan Cynku Jednowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cynku Jednowodny; Siarczan Cynkowy Jednowodny; Tetraoksydosiarczan Cynku Jednowodny; Siarczan (VI) Cynku Monohydrat; Siarczan Cynkowy Monohydrat; Tetraoksydosiarczan Cynku Monohydrat

Siarczan Cynku Siedmiowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cynku Siedmiowodny; Siarczan Cynkowy Siedmiowodny; Tetraoksydosiarczan Cynku Siedmiowodny; Siarczan (VI) Cynku Heptahydrat; Siarczan Cynkowy Heptahydrat; Tetraoksydosiarczan Cynku Heptahydrat

Siarczan Cynku Sześciowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Cynku Sześciowodny; Siarczan Cynkowy Sześciowodny; Tetraoksydosiarczan Cynku Sześciowodny; Siarczan (VI) Cynku Heksahydrat; Siarczan Cynkowy Heksahydrat; Tetraoksydosiarczan Cynku Heksahydrat

Siarczan Magnezu Siedmiowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Magnezu Siedmiowodny; Tetraoksydosiarczan Magnezu Siedmiowodny; Siarczan (VI) Magnezu Heptahydrat; Tetraoksydosiarczan Magnezu Heptahydrat

Siarczan Manganu Jednowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Manganu (II) Jednowodny; Siarczan Manganu (II) Jednowodny; Siarczan Manganawy Jednowodny; Siarczan (VI) Manganu (II) Monohydrat; Siarczan Manganu (II) Monohydrat; Siarczan Manganawy Monohydrat

Siarczan Miedzi

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II); Siarczan (VI) Miedzi (II); Siarczan Miedziowy

Siarczan Miedzi Jednowodny

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II) Jednowodny; Siarczan Miedzi (II) Monohydrat; Siarczan (VI) Miedzi (II) Jednowodny; Siarczan (VI) Miedzi (II) Monohydrat; Siarczan Miedziowy Jednowodny; Siarczan Miedziowowy Monohydrat

Siarczan Miedzi Pięciowodny

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan Miedziowy Pięciowodny; Siarczan Miedziowowy Pentahydrat

Siarczan Miedzi Pięciowodny z antyzbrylaczem

Inne nazwy:  Siarczan Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pięciowodny; Siarczan (VI) Miedzi (II) Pentahydrat; Siarczan Miedziowy Pięciowodny; Siarczan Miedziowowy Pentahydrat

Siarczan Potasu

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Potasu; Siarczan Dipotasu; Siarczan Potasowy; E515i

Dostępne rodzaje: rozpuszczalny; pylisty

Siarczan Żelaza Siedmiowodny

Inne nazwy:  Siarczan (VI) Żelaza (II) Siedmiowodny; Siarczanu (VI) Żelaza (II) Heptahydrat; Siarczan (VI) Żelaza Siedmiowodny; Siarczanu (VI) Żelaza Heptahydrat; Siarczan Żelazawy Siedmiowodny; Siarczan Żelazawy Heptahydrat

Siarczyn Sodu

Inne nazwy:  Siarczan (IV) Sodu; Siarczan (IV) Disodu; E221

Siarka Granulowana

Siarka Mielona

Siarka Olejowana

Tlenochlorek Miedzi (II)

Inne nazwy:  Triwodorotlenek Chlorku Dimiedzi

Wapno Palone

Inne nazwy:  Tlenek Wapnia; Monotlenek Wapnia; Wapno Kalcynowane; E529

Węglan Miedzi

Inne nazwy:  Węglan Miedzi II; Zasadowy Węglan Miedzi; Zasadowy Węglan Miedzi II; Hydroksowęglan Miedzi (II); Diwodorotlenek Węglan Dimiedzi; Zasadowy Węglan Miedziowy

Węglan Potasu

Inne nazwy:  Potaż; Węglan Dipotasu; E501i

Wodorowęglan Potasu

Inne nazwy:  Kwaśny Węglan Potasu; Bikarbonat Potasu; Diwęglan Potasu; E501ii

Dlaczego warto zamawiać
surowce chemiczne w Centro-chem

Zamawiaj szybko, sprawnie, redukuj ryzyko.

Surowce, których szukasz, są w naszych magazynach

Własne magazyny, flota samochodów ciężarowych i stabilny łańcuch dostaw oznaczają szeroką dostępność i szybką realizację zamówienia.

Brak obaw o jakość surowców chemicznych

Nie słowa, a konkretne działania potwierdzają jakość surowców, które oferujemy. To wdrożony system ISO, certyfikacja GMP+ czy standard floty GMP+B4

Ryzyko ograniczone do minimum

W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw w Polsce i na świecie. Dysponujemy własną flotą 
samochodów ciężarowych, własnymi magazynami, składami celnymi i platformami do transportu kontenerów.

Dogodne opakowanie z możliwością personalizacji

Worki, bigbagi, cysterny, paletopojemniki, beczki, kanistry,
butelki... dostosowujemy opakowanie do Twoich potrzeb. Przygotujemy dla Ciebie również indywidualne etykiety.

Partnerstwo na każdym etapie

Odpowiadamy na zapytania
 ofertowe w maksymalnie 60 minut, przydzielamy indywidualnego 
opiekuna, dotrzymujemy słowa, stawiamy na długofalową współpracę.

2

składy celne

26

lat doświadczenia

2 000

Klientów na świecie

16

ciężarówek

35

rynków na świecie

14 000 m²

powierzchni magazynowej